Interfejs użytkownika

Kilka zrzutów ekranu pokazujących możliwości interfejsu użytkownika.