Konfigurowanie nowej sieci WiFi

Aby skonfigurować nową sieć WiFi dla czujnika smogu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Aby wprowadzić urządzenie w tryb pracy, jako punkt dostępu odłącz na chwilę jego zasilanie. Jeśli połączenie z ostatnią siecią nie będzie możliwe urządzenie wejdzie w tryb punktu dostępu.

Znajdź sieć rozgłaszaną przez czujnik.

Połącz się z siecią czujnika.

Poczekaj na komunikat i zaloguj się do sieci.

Następnie wybierz swoją sieć bezprzewodową.

Wpisz hasło do swojej sieci bezprzewodowej.

Użyj przycisku "Zapisz i zrestartuj".

Poczekaj na restart i podłączenie czujnika do sieci bezprzewodowej.