W rozporządzeniu nr 4/2008 wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego brakuje załącznika numer 3 do ww. rozporządzenia.

W paragrafie §6.1.2 znajduje się informacja o "mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia".

Wedle informacji znalezionych w Internecie, załącznik ten składa się co najmniej z indeksu oraz 17 arkuszy tworzących mapę obszarów realizacji działań ochronnych BPK. W dokumencie udostępnionym na stronie UW brakuje zatem co najmniej 18 stron.

W związku z powyższym zwróciłem się do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o udostępnienie załącznika numer 3 do ww. rozporządzenia w trybie dostępu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z art. 10 ust. 1) i otrzymałem 18 stron mapy (17 kafelków oraz indeks), które znajdują się poniżej.

Indeks

Arkusze

Numeracja zgodna z indeksem.

Pobierz

Wszystkie kafelki i indeks w pilku ZIP